Aktuality

KONTEJNERY PŘESTĚHOVÁNY

Kontejnery, které se nacházely před Obecním úřadem, najdete nyní

1. na plast u autobusové čekárny, 2ks

2. na papír a sklo za Obecním úřadem na rampě

Jedná se zatím čistě o estetické řešení, další postup bude uveden v projektu nového sběrného dvoru. Děkujeme za pochopení.

Oslava 640. výročí první písemné zmínky o naší obci

Obecní úřad ve Svárově zve všechny občany i hosty k oslavě 640. výročí první písemné zmínky o naší obci.

Vlastivěda Uherskohradišťska sice uvádí, že se Svárov připomíná v roce 1375, avšak chybí jakýkoliv odkaz na historické prameny.

Program oslav v sobotu 15. srpna 2015:

10:30   Mše svatá u Panny Marie pod Svárovem.

11:30   Slavnostní průvod ke zvonici na návsi.

11:45   Požehnání sochy svatého Josefa, nově umístěné ve zvonici.

12:00 – 18:00   Pobesedování v sále kulturního domu spojené s prohlídkou fotografií z minulosti i současnosti obce a archiválií zapůjčených ze Státního okresního archivu Uherské Hradiště (originály kronik a obecních zápisů až z roku 1875).